Projekt

Hem » Projekt

Vi lär av varandra

Samtidigt som Älvsby folkhögskola driver egna projekt och deltar vi också i projekt tillsammans med andra. 

Det som kännetecknar folkhögskolan – mångfald, respekt och gemensamt lärande – präglar också de projekt vi är engagerade i. 

Kontakt

Monica Johansson
monica.johansson@afhs.nu
070-567 40 99

Alla projekt

En unik utbildningssatsning – Församlingsliv i Sápmi

En unik utbildningssatsning – Församlingsliv i Sápmi

Vi är mycket glada av denna unika utbildningssatsning där Älvsby folkhögskola fått ett viktigt och spännande uppdrag! Älvsby folkhögskola och Svenska kyrkan på nationell nivå har under 2023 påbörjat ett samarbete med en utbildningsinsats kring samiskt kyrkoliv som en del av att arbeta vidare för att nå målen i handlingsplanen för försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och det samiska folket. LÄS MER

En gemensam plats i norr – hur delar vi kultur, identitet och språk

En gemensam plats i norr – hur delar vi kultur, identitet och språk

Projektet är en del av en framåtsyftande kompetenshöjande och nätverkande fördjupning inför utveckling av bla en lång kurs. Syftet med detta projekt är att börja med att stärka oss själva i den egna förståelsen och kring ansvaret om vad det innebär att finnas och verka tillsammans inom Sápmi. LÄS MER

Vän i Älvsbyn

Vän i Älvsbyn

Vän i Älvsbyn anordnar aktiviteter och utflykter där alla som vill kan vara med. LÄS MER

En hållbar framtid

En hållbar framtid

Projektet “En hållbar framtid” vid Älvsby folkhögskola tar avstamp i FN:s 17 globala mål. Genom föreläsningar, workshops och utställningar vill vi sprida information om hur vi tillsammans kan bidra till en bättre värld. LÄS MER